Dịch vụ phân tích gen (DNA)

Bộ gen của tôi (myGenome)

Dịch vụ phân tích bộ gen

Phát hiện DNA methylation

Dịch vụ giải trình tự DNA bị methyl hóa  sử dụng sức mạnh của các kỹ thuật giải trình tự tiến tiến nhất hiện nay để phát hiện các vùng gemome bị methyl hóa trong cơ thể sinh vật. Kỹ thuật này có thể phát hiện sự methyl hóa bất thường tại các vùng CpG và định lượng mức độ bất thương và các giai đoạn bệnh lý khi so sánh với mẫu DNA bình thường.

Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Hotline 0978.755.926
Email: minhphd@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn

van chuyen bac nam, chuyển hàng bắc nam, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, Trầm hương