Dịch vụ

Phát hiện DNA methylation

Dịch vụ giải trình tự DNA bị methyl hóa  sử dụng sức mạnh của các kỹ thuật giải trình tự tiến tiến nhất hiện nay để phát hiện các vùng gemome bị methyl hóa trong cơ thể sinh vật. Kỹ thuật này có thể phát hiện sự methyl hóa bất thường tại các vùng CpG và định lượng mức độ bất thương và các giai đoạn bệnh lý khi so sánh với mẫu DNA bình thường.

Xác định glycosyl hóa, vị trí O-link, N-link

Glycosyl hóa là một trong các cải biến sau phiên mã phổ biến trong quá trình hiểu hiện protein, đảm bảo protein có cấu trúc hoàn chỉnh và hoạt tính đầu đủ. Có hai dạng glycosyl hóa (1) N-linnk, cấu trúc glycan được gắn vào amino aicd Asn trong trình tự Asn-X-Ser/Thr (trong đó X có thể là các amino aicd khác trừ Pro và (ii) O-link, khi cấu trúc các phân tử glycan gắn với nhóm  Ser hoặc Thr

Giải trình tự DNA và hệ Genome

Đối với các đoạn DNA ngắn (<600bp): 
Giải trình tự exon, whole genome.

Tư vấn viết, Edit báo, luận văn, tiểu luận

Tư vấn viết, Edit báo, luận văn, tiểu luận chất lượng cao, giá hợp lý.

Phân tích độ tố nấm Aflatoxin A, B1, B2

Các dịch vụ phân tích độc tố nấm Aflatoxin A, B1, B2 trong rau, củ quả, lương thực, thực phẩm...

Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Hotline: 0927989375 (Vietnamese: Minh Nguyệt) or 0945186806 (English & 中文: Watson)
Email: minhnguyetanh2002@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn

van chuyen bac nam, chuyển hàng bắc nam, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, Trầm hương