Trang chủ

0

Giới thiệu dịch vụ

  • Giới thiệu dịch vụ phân tích

    Giới thiệu dịch vụ phân tích

    Chúng tôi triển khai cung cấp các dịch vụ phân tích về protein, xét nghiệm ADN, và phân tích bộ genome nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các phòng thí nghiệm, các nhà khoa học và dược học trên khắp cả nước đòi hỏi có những phương pháp khẳng định sản phẩm của gen biểu hiện có đầy đủ cấu trúc, chức năng và hoạt tính hay chưa.