Các dịch vụ khác


Chúng tôi không ngừng phát triển và cải tiến các chiến lược để xác định, phát hiện các cải biến sau phiên mã như deamination, phosphorylation, oxidation và methylation...

Bài viết cùng chuyên mục

Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Hotline: 0927989375 (Vietnamese: Minh Nguyệt) or 0945186806 (English & 中文: Watson)
Email: minhnguyetanh2002@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn

van chuyen bac nam, chuyển hàng bắc nam, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, Trầm hương