Phân tích Protein & Proteomics


Bạn muốn xác định khối lượng chính xác của protein để xác định cấu trúc và đánh giá quá trình biểu hiện protein/thuốc có thành công hay không?

Theo hướng dấn ICH Q6B của tổ chức Y dược Châu Âu EMA, xác định trọng lượng phân tử của protein là một chỉ tiêu quan trọng trong việc xác định protein. 

Bằng phương pháp MALDI-TOF và LC-MS/MS chúng tôi có thể xác định chính xác khối lượng Mw của phân tử protein yêu cầu. Độ chính xác cao (sai số -+0.2Da đến +-0.5Da) cho phép bạn khẳng định chính xác kết quả biểu hiện protein.

 

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Hotline: 0927989375 (Vietnamese: Minh Nguyệt) or 0945186806 (English & 中文: Watson)
Email: minhnguyetanh2002@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn

Bài viết cùng chuyên mục

Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Hotline: 0927989375 (Vietnamese: Minh Nguyệt) or 0945186806 (English & 中文: Watson)
Email: minhnguyetanh2002@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn

van chuyen bac nam, chuyển hàng bắc nam, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, Trầm hương