Trang chủ

0

Phân tích Protein & Proteomics

Xác định khối lượng phân tử của protein

Bạn đang muốn nhận diện và định danh protein? Chúng tôi có 10 năm kinh nghiệm để đưa ra câu trả lời chính xác nhất và nhanh nhất theo yêu cầu của bạn!

Theo hướng dấn ICH Q6B của tổ chức Y dược Châu Âu EMA, xác định trọng lượng phân tử của protein là một chỉ tiêu quan trọng trong việc xác định protein. 

Bằng phương pháp MALDI-TOF và LC-MS/MS chúng tôi có thể xác định chính xác khối lượng Mw của phân tử protein yêu cầu. Độ chính xác cao (sai số -+0.2Da đến +-0.5Da) cho phép bạn khẳng định chính xác kết quả biểu hiện protein.

 

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Hotline: 0927989375 (Vietnamese: Minh Nguyệt) or 0945186806 (English & 中文: Watson)
Email: minhnguyetanh2002@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn