Phân tích Proteomics


Bạn muốn xác định khối lượng chính xác của protein để xác định cấu trúc và đánh giá quá trình biểu hiện protein/thuốc có thành công hay không?

Theo hướng dấn ICH Q6B của tổ chức Y dược Châu Âu EMA, xác định trọng lượng phân tử của protein là một chỉ tiêu quan trọng trong việc xác định protein. 

Bằng phương pháp MALDI-TOF và LC-MS/MS chúng tôi có thể xác định chính xác khối lượng Mw của phân tử protein yêu cầu. Độ chính xác cao (sai số -+0.2Da đến +-0.5Da) cho phép bạn khẳng định chính xác kết quả biểu hiện protein.

 

Liên hệ gửi mẫu: 

Quý khách vui lòng  liên hệ để biết thêm chi tiết. Hotline 0978.755.926

Bài viết cùng chuyên mục

Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Hotline 0978.755.926
Email: minhphd@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn

van chuyen bac nam, chuyển hàng bắc nam, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, Trầm hương