Trang chủ

0

Phân tích Protein & Proteomics

Nhận diện protein

Bạn đang muốn nhận diện và định danh protein? Chúng tôi có 10 năm kinh nghiệm để đưa ra câu trả lời chính xác nhất và nhanh nhất theo yêu cầu của bạn!


1. Dịch vụ nhận diện protein chúng tôi cung cấp phục vụ cho:                                                                                                                                                                                           
 
+  Xác nhận protein có đúng là sản phẩm biểu hiện của gen mong muốn hay không
 
+  Nhận diện protein chưa biết trên bản điện di 1D, 2DE hoặc trong dung dịch
 
+  Tìm kiếm các phối tử gắn trong các thí nghiệm tinh sạch miễn dịch

2. Phương pháp nhận diện protein

Chúng tôi sử dụng hai phương pháp MALDI-TOF MS và/hoặc nanoLC-MS/MS với độ nhạy cao cho kết quả nhanh chóng, chính xác và có độ tin cậy cao. Đây là chỉ tiêu quan trọng theo hướng dẫn ICH Q6B, của tổ chức Y dược Châu Âu EMA, và FDA để xác định khi phát triển, biểu hiện một sản phẩm có bản chất sinh học làm thuốc

3. Qui trình thực hiện:

+  Protein được khử, alkyl hóa, và thủy phân bằng trypsin
 
+  Phân tách peptide trên hệ sắc ký hoặc đưa lên khay
 
+  Chạy MALDI-TOF hoặc nanoLC-MS/MS thu dữ liệu
 
+  Tìm kiếm và nhận dạng protein bằng phần mềm chuyên dụng Mascot
 
+  Xử lý số liệu và báo cáo kết quả

4. Liên hệ gửi mẫu:

Quý khách vui lòng  liên hệ để biết thêm chi tiết. Hotline 0927.989.375


 

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Hotline: 0927989375 (Vietnamese: Minh Nguyệt) or 0945186806 (English & 中文: Watson)
Email: minhnguyetanh2002@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn