Trang chủ

0

Phân tích Protein & Proteomics

Xác định glycosyl hóa, vị trí O-link, N-link

Bạn đang muốn nhận diện và định danh protein? Chúng tôi có 10 năm kinh nghiệm để đưa ra câu trả lời chính xác nhất và nhanh nhất theo yêu cầu của bạn!

1. Giới thiệu

Mối tương quan về đặc điểm chức năng với cấu trúc của protein có vai trò rất quan trọng, do đó việc xác định cấu trúc glycan và vị trí glycosyl hóa trong phân tử protein là rất cần thiết đối với các nhà nghiên cứu, các nhà dược học nhằm chứng minh sản phẩm biểu hiện có trải qua các cải biến này hay không. Đây là các tiêu chuẩn cơ bản và cần thiết theo hướng dẫn ICH Q6B của tổ chức Y dược Châu Âu EMA (European Medicines Agency) và FDA nhằm đưa ra các qui trình kiểm tra, các tiêu chuẩn được chấp nhận đối với các sản phẩm có bản chất sinh học khi ứng dụng làm thuốc, đồng thời khẳng định tính ổn định trong các mẻ/lần biểu hiện

2. Thông tin kỹ thuật

Vị trí glycosyl hóa của protein được phân tích với phương pháp peptide mapping. Dữ liệu MS/MS của glycoprotein được sử dụng để xác định cấu trúc của các dạng glycosyl hóa. Tất cả các vị trí dạng N-link của kháng thể được sản xuất bởi các tế bào CHO (như G0F, G1F, G2F, G3F và G5F) có thể được nhận diện bởi peptide mapping. 

Chúng tôi áp dụng các phương pháp xác định tiến tiến và hiện đại nhất thế giới hiện nay về proteomics để phân tích các chuỗi N-link và O-link tự nhiên và tái tổ hợp. Đây là các phương pháp thích hợp nhất để nghiên cứu glycomics.

Xác định vị trí N-link và O-link

Đây là chỉ tiêu rất quan trọng theo hướng dẫn ICH Q6B để khẳng định các dược phẩm có bản chất sinh học có đầy đủ cấu trúc và hoạt tính như tự nhiên hay không. Sử dụng các kỹ thuật peptide mapping và protein sequencing như  LC-MS và LC-MS/MS


Xác định cấu trúc glycan

Phân tích cấu trúc glycan cũng được tisn hình bằng việc sử dụng enzyme peptide N-glycosidase (PNGase-F) để cắt cấu trúc glycol khỏi glycoprotein, sau đó phản ứng với GT và sử dụng Phương pháp MALDI-TOF có độ nhạy rất cao.  

3. Liên hệ gửi mẫu: 
 

Quý khách vui lòng  liên hệ để biết thêm chi tiết. Hotline 0927.989.375