Trang chủ

0

Giới thiệu

 • Giới thiệu dịch vụ phân tích

  Giới thiệu dịch vụ phân tích

  Chúng tôi triển khai cung cấp các dịch vụ phân tích về protein, xét nghiệm ADN, và phân tích bộ genome nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các phòng thí nghiệm, các nhà khoa học và dược học trên khắp cả nước đòi hỏi có những phương pháp khẳng định sản phẩm của gen biểu hiện có đầy đủ cấu trúc, chức năng và hoạt tính hay chưa.

 • Phân tích các cải biến sau dịch mã

  Phân tích các cải biến sau dịch mã

  Chúng tôi không ngừng phát triển và cải tiến các chiến lược để xác định, phát hiện các cải biến sau phiên mã như deamination, phosphorylation, oxidation và methylation...

 • Điện di 1 chiều 1DE, 2 chiều 2DE và xác định isoform

  Điện di 1 chiều 1DE, 2 chiều 2DE và xác định isoform

  ­Với hơn mười năm trong lĩnh vực proteomics, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn và đưa ra chiến lược phân tích 2DE hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các khách hàng. 
  Phân tích 2DE cho biết các cải biến, thay đổi về nồng độ, hoặc là xác định các isoform của protein nghiên cứu. Giúp nhà nghiên cứu lập bản đồ điện di protein