Phân tích thực phẩm nông thủy sản


Các dịch vụ phân tích độc tố nấm Aflatoxin A, B1, B2 trong rau, củ quả, lương thực, thực phẩm...
Các dịch vụ phân tích độc tố nấm Aflatoxin A, B1, B2 trong rau, củ quả, lương thực, thực phẩm...
 
                                   
                                                             Phổ sắc ký phân tích Aflatoxin

                                 

                                                             Cấu trúc hóa học của phân tử Aflatoxin

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

Hotline: 0927989375 (Vietnamese: Minh Nguyệt) or 0945186806 (English & 中文: Watson)
Email: minhnguyetanh2002@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn

Bài viết cùng chuyên mục

Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Hotline: 0927989375 (Vietnamese: Minh Nguyệt) or 0945186806 (English & 中文: Watson)
Email: minhnguyetanh2002@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn

van chuyen bac nam, chuyển hàng bắc nam, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, Trầm hương