Dịch vụ Xuất bản (Publication services)


Tư vấn viết, Edit báo, luận văn, tiểu luận chất lượng cao, giá hợp lý.

TT Dịch vụ Thời gian Bảng giá
1 Cung cấp tài liệu chuyên ngành 1 ngày 35 000/bài báo (1 - 5bài)
30 000 (5-10 bài)
25 000 (>10 bài)
 
2 Dịch thuật tài liệu chuyên ngành Y - Công nghệ sinh học – Hóa -Công nghệ Nano..vv Tùy thuộc khối lượng công việc Anh-Việt: 200 000 VND /trang
Việt – Anh: 500 000 VND /trang (mỗi trang không quá 450 từ).
3 Hỗ trợ viết bài luận Tối đa 2 tuần kể từ khi nhận được đầu bài. 1 000 000 - 3000 000 VND /bài luận
4 Hỗ trợ viết và trình bày luận văn Tùy thuộc khối lượng công việc Liên hệ trực tiếp Hotline
5 Hỗ trợ viết báo khoa học tiếng Việt 1-2 tuần 1 500 000 VND /bài (tối đa 10 trang, không kể bảng và hình)
6 Chỉnh sửa bài báo tiếng Anh đăng trong nước 2-4 tuần 350  000 VND /trang (không kể bảng và hình)
7 Chỉnh sửa bài báo tiếng Anh đăng báo quốc tế 2-4 tuần 850 VNĐ/từ
8 Dịch vụ hỗ trợ đăng báo quốc tế (lựa chọn tạp chí, định dạng bản thảo, hình vẽ, bảng biểu, Pre-submission peer review...) Tùy thuộc khối lượng công việc Liên hệ trực tiếp
 


Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Hotline: 0927989375 (Vietnamese: Minh Nguyệt) or 0945186806 (English & 中文: Watson)
Email: minhnguyetanh2002@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn

Bài viết cùng chuyên mục

Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Hotline: 0927989375 (Vietnamese: Minh Nguyệt) or 0945186806 (English & 中文: Watson)
Email: minhnguyetanh2002@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn

van chuyen bac nam, chuyển hàng bắc nam, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, Trầm hương