Trang chủ

0

Dịch vụ Xuất bản (Publication services)

Tư vấn viết, Edit báo, luận văn, tiểu luận

Bạn đang muốn nhận diện và định danh protein? Chúng tôi có 10 năm kinh nghiệm để đưa ra câu trả lời chính xác nhất và nhanh nhất theo yêu cầu của bạn!


TT Dịch vụ Thời gian Bảng giá
1 Cung cấp tài liệu chuyên ngành 1 ngày 35 000/bài báo (1 - 5bài)
30 000 (5-10 bài)
25 000 (>10 bài)
 
2 Dịch thuật tài liệu chuyên ngành Y - Công nghệ sinh học – Hóa -Công nghệ Nano..vv Tùy thuộc khối lượng công việc Anh-Việt: 200 000 VND /trang
Việt – Anh: 500 000 VND /trang (mỗi trang không quá 450 từ).
3 Hỗ trợ viết bài luận Tối đa 2 tuần kể từ khi nhận được đầu bài. 1 000 000 - 3000 000 VND /bài luận
4 Hỗ trợ viết và trình bày luận văn Tùy thuộc khối lượng công việc Liên hệ trực tiếp Hotline
5 Hỗ trợ viết báo khoa học tiếng Việt 1-2 tuần 1 500 000 VND /bài (tối đa 10 trang, không kể bảng và hình)
6 Chỉnh sửa bài báo tiếng Anh đăng trong nước 2-4 tuần 350  000 VND /trang (không kể bảng và hình)
7 Chỉnh sửa bài báo tiếng Anh đăng báo quốc tế 2-4 tuần 850 VNĐ/từ
8 Dịch vụ hỗ trợ đăng báo quốc tế (lựa chọn tạp chí, định dạng bản thảo, hình vẽ, bảng biểu, Pre-submission peer review...) Tùy thuộc khối lượng công việc Liên hệ trực tiếp
 


Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Hotline: 0927989375 (Vietnamese: Minh Nguyệt) or 0945186806 (English & 中文: Watson)
Email: minhnguyetanh2002@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn

Bài viết cùng chuyên mục