Hợp tác

Xác định hàm lượng axit amin

Xác định hàm lượng axit amin

Phương pháp khối phổ

Phương pháp khối phổ Phương pháp khối phổ

Phân tích cấu trúc protein

Phân tích cấu trúc protein

Đo khối lượng phân tử protein

Đo khối lượng phân tử protein

Xác định khối lượng phân tử protein

Xác định khối lượng phân tử protein 

Phân tích thành phần axit amin

Phân tích thành phần axit amin

Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Hotline: 0927989375 (Vietnamese: Minh Nguyệt) or 0945186806 (English & 中文: Watson)
Email: minhnguyetanh2002@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn

van chuyen bac nam, chuyển hàng bắc nam, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, Trầm hương