Trang chủ

0

Tin tức

Hướng dẫn ICH Q6B về các qui trình kiểm tra và các tiêu chuẩn được chấp nhận đối với các sản phẩm được sử dụng làm thuốc có bản chất sinh học

Bạn đang muốn nhận diện và định danh protein? Chúng tôi có 10 năm kinh nghiệm để đưa ra câu trả lời chính xác nhất và nhanh nhất theo yêu cầu của bạn!

Theo đó, hướng dẫn này cung cấp một loạt các chỉ tiêu phân tích, các qui trình phân tích và các tiêu chuẩn được chấp nhận phù hợp. Hướng dẫn này qui định các tiêu chuẩn đối với các dược chất, dược phẩm hoặc là các chất ở các giai đoạn của quá trình sản xuất, chế biến phù hợp để được xem xét đánh giá, chấp nhận đưa vào sử dụng.

Trong các tiêu chuẩn này, các tiêu chuẩn về xác định (characterisation) và các tính chất hóa lý (physicochemical properties) của dược chất bao gồm các chỉ tiêu phân tích như:
- Xác định, nhận diện, định danh protein

- Giải trình tự peptide, trình tự protein

- Xác định trình tự đầu N, đầu C

- Xác định khối lượng phân tử

- Xác định vị trí cầu disulfide

- Xác định vị trí glycosylation

- Xác định isoform, điện di 1D,2DE

- Xác định độ tinh sạch

Mời quí khách tham khảo chi tiết tại đây 

Hotline 0978.755.926