Tin tức

Các kỹ thuật phân tích protein

Các công cụ và kỹ thuật proteomics 
Proteomics ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành công cụ không thể thiếu nhằm tìm hiểu chức năng của protein, các hoạt động nội bào và cơ chế bệnh sinh. Do proteome rất phức tạp và đa dạng, nên proteomics thường phải sử dụng nhiều công cụ, phương pháp chuyên dụng phù hợp với nhu cầu và mục đích nghiên cứu. Có 4 công cụ và kỹ thuật chính như: (i) kỹ thuật phân tách, (ii) công cụ nhận dạng và định lượng protein, (iii) các công cụ tin sinh học, và (iv) các cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn ICH Q6B về các qui trình kiểm tra và các tiêu chuẩn được chấp nhận đối với các sản phẩm được sử dụng làm thuốc có bản chất sinh học

Theo Cơ quan Y Dược Châu Âu EMA (European Medicines Agency), tổ chức đánh giá các sản phẩm y dược nhằm bảo vệ sức khỏe con người và động vật, hướng dẫn ICH Q6B là một tài liệu đưa ra các qui tắc chung trong việc thiết lập và chứng minh các điều kiện kỹ thuật đối với các sản phẩm có bản chất sinh học, công nghệ sinh học khi được ứng dụng làm thuốc

Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết
Hotline: 0927989375 (Vietnamese: Minh Nguyệt) or 0945186806 (English & 中文: Watson)
Email: minhnguyetanh2002@gmail.com;          Web: www.phantichprotein.vn

van chuyen bac nam, chuyển hàng bắc nam, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, Trầm hương